คำถามที่ถูกถามมากที่สุด

เพิ่มเติมครั้งล่าสุด

ข่าว: Updates suspended

Please note that the updates of the Japanese version of Answers is suspended and some articles might be outdated. We are sorry about it.
Visit English Answers to get the most up-to-date information about Travian: Legends.

เขียนโดย - ในวันที่ February 10, 2020

Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

ทหาร - เฟแลงซ์

Phalanxสิ่งที่ต้องมีสำหรับวิจัย: ไม่มี
สิ่งที่ต้องมีสำหรับสิ่งก่อสร้าง: ค่ายทหาร

เฟแลงซ์เป็นกองทหารราบที่ถูกและใช้เวลาในการฝึกน้อย

แม้จะมีกำลังโจมตีน้อยแต่มีกำลังในการต่อกรกับทหารม้าค่อนข้างดี

  lumber clay iron crop upkeep
วิจัย 0 0 0 0 / /
ฝึกทหาร 100 130 55 30 1 0:17:20
อัตราเร็ว 7 ตาราง/ชั่วโมง
สามารถขนได้
35 ทรัพยากร

คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่