คำถามที่ถูกถามมากที่สุด

เพิ่มเติมครั้งล่าสุด

ข่าว: Updates suspended

Please note that the updates of the Japanese version of Answers is suspended and some articles might be outdated. We are sorry about it.
Visit English Answers to get the most up-to-date information about Travian: Legends.

เขียนโดย - ในวันที่ February 10, 2020

Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

ทหาร - อัศวินทูทั่นส์

Teutonic Knightสิ่งที่ต้องมีสำหรับวิจัย: สถานศึกษา ระดับ 15, โรงม้า ระดับ 10
สิ่งที่ต้องมีสำหรับสิ่งก่อสร้าง: โรงม้า

อัศวินทูทั่นเป็นนักรบที่น่าเกรงขามผู้สร้างความหวาดกลัวและสิ้นหวังแก่ ศัตรู ในการป้องกันเขาถนัดในการต่อกรกับกองทหารม้าของศัตรูแต่ก็มีค่าใช้จ่ายในการ ฝึกและการทะนุบำรุงมาก

  lumber clay iron crop upkeep
วิจัย 2800 2160 4040 640 / 2:58:00
ฝึกทหาร 450 515 480 80 3 0:49:20
อัตราเร็ว 9 ตาราง/ชั่วโมง
สามารถขนได้ 80 ทรัพยากร

คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่