คำถามที่ถูกถามมากที่สุด

เพิ่มเติมครั้งล่าสุด

ข่าว: Updates suspended

Please note that the updates of the Japanese version of Answers is suspended and some articles might be outdated. We are sorry about it.
Visit English Answers to get the most up-to-date information about Travian: Legends.

เขียนโดย - ในวันที่ February 10, 2020

Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

รายงานและจดหมาย

รายงานในบริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้าน
รายงานหน่วยสอดแนม
รายงานแลกเปลี่ยนทรัพยากร
รายงานการต่อสู้
อื่นๆ

รายงานในบริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้าน

คุณจะได้รายละเอียดสรุปคร่าวๆว่าในบริเวณรอบหมู่บ้านของคุณมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ในรายงานจะไม่มีรายละเอียดแต่คำอธิบายจะบอกข้อมูลคร่าวๆ โดยรายงานจะมีการอัพเดตข้อมูลถ้าเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในบริเวณ 15 ช่องจากเมืองที่คุณเปิดดูอยู่

รายงานหน่วยสอดแนม

ถ้าเกิดหน่วยสอดแนมของคุณประสบความสำเร็จจากการพยายามสอดแนมทรัพยากรของหมู่บ้านอื่น คุณจะเห็นข้อมูลของที่ซ่อนเสบียงว่ามีความจุเท่าไหร่ และถ้าทหารสอดแนมของคุณประสบความสำเร็จจากการสอดแนมระดับการป้องกันของหมู่บ้าน (กำแพงและ ที่พักอาศัย/พระราชวัง) คุณจะเห็นระดับของจุดระดมพล, ระดับของกำแพง, และระดับของที่พักอาศัย/พระราชวัง

รายงานแลกเปลี่ยนทรัพยากร

คนส่งและคนรับ รวมทั้งพันธมิตรจะแสดงในรายงานพร้อมกับลิ้งค์ไปยังหน้าประวัติของไอดีนั้นๆ

รายงานการต่อสู้

  • คุณสามารถส่งการโจมตี/ปล้นโดยคลิกที่ไอคอนที่เป็นรูปถุงใส่ของในหน้าภาพรวม ถ้าเอาเม้าส์ไปวางจะแสดงจำนวนทรัพยากรที่คุณปล้นได้/จำนวนทรัยากรสูงสุดที่ทหารของคุณสามารถขนกลับมาได้ และถ้าคลิกที่ไอคอนดังกล่าวคุณสามารถส่งการโจมตี/ปล้นในจำนวนเท่าเดิมได้ พิกัดของเมืองที่คุณส่งปล้นและจำนวนทหารพร้อมชนิดที่เคยส่งไปนั้นจะขึ้นมาให้อัตโนมัติในจุดระดมพลหลังจากกดไอคอนดังกล่าว
  • หรือคุณจะส่งการโจมตี/ปล้นแบบเดิมได้หลังจากที่กดเข้าไปดูรายงานนั้นๆ ให้คุณกดที่ไอคอนที่เป็นรูปดาบและลูกศรพิกัดของเมืองที่คุณส่งปล้นและจำนวนทหารพร้อมชนิดที่เคยส่งไปนั้นจะขึ้นมาให้อัตโนมัติในจุดระดมพลหลังจากกดไอคอนดังกล่าว

อื่นๆ

  • คุณสามารถเปิดดูรายงานในหน้าต่างๆได้โดยไม่ต้องกลับไปที่หน้าหลัก คลิกที่คำว่า "รายงานเก่า" หรือ "รายงานใหม่" 
  • คุณสามารถย้ายรายงานเข้าไปเก็บได้โดยตรงจากหน้ารายละเอียดของรายงานการโจมตี
  • คุณสามารถลบรายงานได้โดยตรงจากหน้ารายละเอียดของรายงานการโจมตี
  • คุณสามารถตั้งค่ารายงานที่จะแสดงในภาพรวมต่อ 1 หน้าได้ ค่าสูงสุดของแต่ละหน้าที่คุณจะตั้งได้คือ 99 คุณสามารถให้สิทธิ์อำนาจในการเปิดอ่านรายงานแก่ผู้ช่วยดูแลได้
  • ถ้าผู้ช่วยดูแลเขียนจดหมาย คุณจะเห็น "เขียนโดยผู้ช่วยดูแลชื่อ"

คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่