Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

Travian: Path to Pandora - เปรียบเทียบฟังก์ชั่น

อะไร Travian: Legends Travian: Path to Pandoraทั่วไป
แผนที่ พื้นราบ 801 x 801 ยุโรป 401 x 401
แคว้น ไม่มีแคว้น แคว้นที่สามารถพิชิตได้ 87 แคว้น
คะแนนชัยชนะ ไม่ใช่ พันธมิตรมีอำนาจควบคุมอาณาเขต >50% และตัวจับเวลาคูลดาวน์ "รักษาความปลอดภัย" สิ้นสุดลงแล้ว พวกเขาสามารถใช้พลังของสิ่งประดิษฐ์และคะแนนชัยชนะสะสมของพันธมิตรของพวกเขาได้ คะแนนชัยชนะที่ได้รับจากพันธมิตรของคุณในแต่ละวันสามารถดูได้จากภาพรวมแคว้น
เผ่า 3 (กอล, ทูทัน, โรมัน) 5 (กอล, ทูทัน, โรมัน, อียิป, ฮัน)
สิ่งก่อสร้างของเผ่า สิ่งก่อสร้างมีลักษณะเหมือนกันในทุกเผ่า ทุกเผ่ามีลักษณะสิ่งก่อสร้างแตกต่างกันออกไป
WoW มี ไม่มี
การรวมกองกำลัง ไม่มี มี
การส่งกองกำลัง ไม่มี มี
เส้นทางการค้า คุณสามารถสร้างเส้นทางการค้าไปยังหมู่บ้านของคุณเอง ไปยัง WoW ของพันธมิตร/สหพันธ์ของคุณ และไปยังหมู่บ้านที่มีสิ่งประดิษฐ์ภายในพันธมิตร/สหพันธ์ของคุณ คุณสามารถสร้างเส้นทางไปยังหมู๋บ้านของคุณเอง
อาคารสำนักงานการค้า ปกติ มีผลสองเท่า
ลานประลองยุทธ์ ปกติ มีผลสองเท่า
ช่องสิ่งก่อสร้าง บัญชีโรมันมีช่องสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม 1 ช่อง หมู่บ้านโรมันมีช่องสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม 1 ช่อง
ความจุที่ซ่อนเสบียงและความจุพ่อค้า ทุกบัญชีมีความจุที่ซ่อนเสบียงและความจุพ่อค้าขึ้นอยู่กับบัญชีของเผ่า ทุกหมู่บ้านมีความจุที่ซ่อนเสบียงและความจะพ่อค้าขึ้นอยู่กับหมู่บ้านของเผ่า
การสิ้นสุดเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์จะสิ้นสุดลงเมื่อ WoW ที่ครอบครองโดยผู้เล่น หรือนาทาร์ถึงเลเวล 100 เซิร์ฟเวอร์จะสิ้นสุดลงหลังจาก 200 วัน
สถิติ มีสถิติ "พลัส" และสถิติทั่วไป สถิติ "พลัส" และสถิติทั่วไปถูกลบออกไป และมีหน้าสถิติฟรีใหม่ให้ผู้เล่นใช้งาน (ดูที่โพสต์ด้านบน)


สิ่งประดิษฐ์
ชื่อ เรียกว่าสิ่งประดิษฐ์ เรียกว่าพลังโบราณ
ที่มีให้ใช้ วิหารของสถาปนิก, วิหารของนายพล, วิหารของสายลับ, วิหารของพ่อครัว, วิหารของครู, วิหารของนักออกแบบชั้นยอด, วิหารของผู้เฝ้าประตู, วิหารของคนโง่, แผนผังการก่อสร้าง WoW วิหารของสถาปนิก, วิหารของนายพล, วิหารของสายลับ, วิหารของพ่อครัว, วิหารของครู, วิหารของนักออกแบบชั้นยอด, วิหารของผู้เฝ้าประตู
การพิชิต สามารถพิชิตได้ด้วยการทำลายคลังสมบัติโดยการโจมตีด้วยฮีโร่ของคุณ หากคุณมีคลังสมบัติในหมู่บ้านของคุณมากเพียงพอ เมื่อพันธมิตรของคุณรักษาแคว้นได้แล้ว พันธมิตรของคุณจะสามารถเข้าถึงพลังโบราณ ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้ในหมู่บ้านด้วยคลังสมบัติที่ใหญ่มากพอ
การเปิดใช้งาน เปิดใช้งานโดยอัตโนมัติภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากพิชิตได้แล้ว ต้องเปิดใช้งานเองทุก 24 ชั่วโมง พลังโบราณชนิดเดียวกันสามารถเปิดใช้งานได้ 1 ครั้ง สำหรับสมาชิกพันธมิตรแต่ละคน
ระยะเวลาพลัง เปิดใช้งานถาวร ต้องเปิดใช้งานเองทุก 24 ชั่วโมง พลังโบราณชนิดเดียวกันสามารถเปิดใช้งานได้ 1 ครั้ง สำหรับสมาชิกพันธมิตรแต่ละคน
ข้อจำกัดของพลัง คุณสามารถยึดสิ่งประดิษฐ์ได้สูงสุด 3 ชิ้น ซึ่งแต่ละชิ้นจะต้องไม่ซ้ำกัน หรือมีผลกับทุกบัญชี คุณสามารถมีสิ่งประดิษฐ์ได้มากกว่า 3 ชิ้น ในบัญชีของคุณ สิ่งประดิษฐ์จะต้องถูกพิชิตโดยการพิชิตทั้งหมู่บ้านที่ครอบครองสิ่งประดิษฐ์อยู่

มีเพียงสิ่งประดิษฐ์ที่เก่าแก่ที่สุด 3 ชิ้นเท่านั้นที่ใช้ได้ ซึ่ง 1 ชิ้นจะต้องไม่ซ้ำกัน หรือมีผลกับทั้งบัญชี ถ้ามีสิ่งประดิษฐ์ 2 ชิ้นที่มีผลกับทั้งบัญชีจากสิ่งประดิษฐ์เก่าแก่ที่สุด 3 ชิ้น สิ่งประดิษฐ์เก่าแก่ที่สุดชิ้นที่ 4 จะมีให้ใช้งาน

ยกเว้นการยึดตัวเอง: คุณสามารถสับเปลี่ยนสิ่งประดิษฐ์ระหว่างหมู่บ้านในบัญชีของคุณที่มีฮีโร่ แม้ว่าคุณจะมีสิ่งประดิษฐ์ 3 ชิ้นหรือมากกว่าอยู่แล้ว
แม้ว่าสิ่งประดิษฐ์ใน Travian: Legends จะเปิดใช้งานสำหรับหมู่บ้านหรือบัญชีที่ครอบครองตลอดเวลา พลังโบราณใน Travian: Path to Pandora จำเป็นต้องถูกเปิดใช้งานก่อน ซึ่งพลังจะสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีที่พันธมิตรของผู้เล่นมีอำนาจควบคุมอาณาเขต >50% และครอบครองอาณาเขตมากกว่า 24 ชั่วโมง ในการเปิดพลังโบราณ สมาชิกพันธมิตรเพียงแค่ต้องมีคลังสมบัติเลเวล 10 สำหรับพลังโบราณที่มีผลต่อหมู่บ้าน หรือคลังสมบัติที่เลเวล 20 สำหรับพลังโบราณที่มีผลต่อบัญชี

โดยปกติแล้วจะมีข้อจำกัดเล็กน้อยบางประการ: แต่ละหมู่บ้านอาจมีพลังโบราณเพียงพลังเดียวที่ถูกเปิดใช้งาน และแต่ละบัญชีจะมีพลังโบราณอย่างเดียวในทั้งบัญชีที่อาจเปิดใช้งาน ดังนั้น จำนวนพลังโบราณทั้ง 2 พลัง สามารถมีผลกับ 1 หมู่บ้านการพิชิต
หมู่บ้าน เมื่อคุณพิชิตหมู่บ้านที่เป็นบัญชีของเผ่าอื่น หมู่บ้านจะเปลี่ยนเผ่าเป็นเผ่าของบัญชีคุณ สิ่งก่อสร้างที่เป็นลักษณะเฉพาะของเผ่าทั้งหมดจะหายไป เมื่อพิชิตหมู่บ้านที่เป็นบัญชีของเผ่าอื่น หมู่บ้านจะยังคงเป็นของเผ่านั้น สิ่งก่อสร้างที่เป็นลักษณะเฉพาะของเผ่าจะถูกยึด เว้นแต่จะถูกทำลายในขณะที่พิชิต บัญชีของคุณจะยังคงเป็นเผ่าที่คุณได้เลือกในช่วงลงทะเบียน
นาทาร์ เมื่อพิชิตหมู่บ้านนาทาร์ หมู่บ้านจะเป็นของบัญชีคุณพร้อมด้วยเผ่าที่เกี่ยวข้อง เมื่อพิชิตหมู่บ้านนาทาร์ หมู่บ้านจะเป็นของเผ่าของหมู่บ้านหัวหน้าเผ่า


การตั้งถิ่นฐาน
ที่ไหน ไม่มีข้อจำกัด คุณสามารถตั้งถิ่นฐานในแคว้นที่มีดินแดนใกล้เคียง ซึ่งมีประชากรมากกว่า 4,000 คน มีบางแคว้นที่คุณสามารถตั้งถิ่นฐานได้ตลอด (แคว้นเริ่มต้นในภาคกลาง)
หมู่บ้าน เมื่อตั้งหมู่บ้านใหม่ หมู่บ้านที่สร้างจะเป็นของเผ่าเดียวกับบัญชี เมื่อตั้งหมู่บ้านใหม่ หมู่บ้านที่สร้างจะเป็นของเผ่าเดียวกับหมู่บ้านที่ตั้งถิ่นฐาน


การผจญภัยของฮีโร่และไอเท็ม
ไอเท็มฮีโร่ การใส่ไอเท็มจากเผ่าอื่นจะไม่ช่วยพัฒนายูนิตของคุณ การใส่ไอเท็มจากเผ่าอื่นจะช่วยเพิ่มมูลค่าของยูนิตจากเผ่านั้นในหมู่บ้านปัจจุบัน
ไอเท็มในการผจญภัย ฮีโร่ของคุณสามารถพบไอเท็มตามเผ่าของบัญชีได้เท่านั้น ฮีโร่ของคุณสามารถพบไอเท็มตามเผ่าของบัญชีได้เท่านั้น
ทหารในการผจญภัย ฮีโร่ของคุณสามารถพบทหารจากเผ่าของบัญชีเท่านั้น ฮีโร่ของคุณสามารถพบทหารที่เป็นของเผ่าที่ฮีโร่เริ่มต้นการผจญภัย
มาตรฐาน ไอเท็มฮีโร่มีผลมาตรฐานกับการเคลื่อนที่ของทหารภายในสมาชิกพันธมิตร ไอเท็มฮีโร่มีผลมาตรฐานกับการเคลื่อนที่ของทหารภายในสหพันธ์


การปรับสมดุล
งานศิลป์ คุณสามารถใช้งานศิลป์โดยไม่จำกัดเวลา คุณสามารถใช้งานศิลป์ 1 ชิ้น ในทุ 24 ชั่วโมง (เช่นเดียวกับถัง)
การประปา ไม่พบเนื่องจากไม่มีชาวอียิปต์ ดูการเปลี่ยนแปลงในโพสต์ด้านบน
โบนัสพันธมิตร ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดูการเปลี่ยนแปลงในโพสต์ด้านบน


สหพันธ์
ขนาด ทุกพันธมิตรสามารถเป็นสมาชิกของสหพันธ์ที่ต่างกันได้ถึง 3 สหพันธ์ ทุกพันธมิตรสามารถเป็นสมาชิกของสหพันธ์หนึ่งที่ประกอบด้วยพันธมิตรสูงสุด 4 คน (ดูรายละเอียดในโพสต์ด้านบน)
การส่งกองกำลังเสริม ผู้เล่นสามารถเสริมกำลังทหารไปหมู่บ้านใดก็ได้ ผู้เล่นสามารถเสริมกำลังทหารตัวเอง พันธมิตรของผู้เล่น และทุกพันธมิตรที่เป็นสมาชิกสหพันธ์เดียวกัน
การส่งทรัพยากร ผู้เล่นสามารถส่งทรัพยากรไปยังผู้เล่นอื่นได้ ผู้เล่นสามารถส่งทรัพยากรให้ตัวเอง พันธมิตรของผู้เล่น และทุกพันธมิตรที่เป็นสมาชิกสหพันธ์เดียวกัน ข้อเสนอในตลาดสินค้าไม่เกี่ยวข้อกับข้อจำกัดนี้

คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่