คำถามที่ถูกถามมากที่สุด

เพิ่มเติมครั้งล่าสุด

ข่าว: Updates suspended

Please note that the updates of the Japanese version of Answers is suspended and some articles might be outdated. We are sorry about it.
Visit English Answers to get the most up-to-date information about Travian: Legends.

เขียนโดย - ในวันที่ February 10, 2020

Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

สิ่งก่อสร้าง - ผู้วางกับดัก (กอล)

 

Trapper

สิ่งที่ต้องมีก่อน: จุดระดมพล ระดับ 1, มีเฉพาะเผ่า กอล, สามารถสร้างได้หลายหลังในหมู่บ้านเดียวกัน

ผู้วางกับดักจะป้องกันเมืองของคุณด้วยกับดักที่ซ่อนวางไว้ทั่วเมือง ศัตรูเมื่อบุกเข้ามาจะติดอยู่ในกับดักและไม่สามารถทำความเสียหายกับเมืองของคุณได้อีก ทหารที่ติดอยู่ในกับดักจะกินข้าวจากหมู่บ้านของเจ้าของทหาร

ผู้วางกับดัก 1 หลังสามารถสร้างกับดักได้สูงสุด 400 อัน

ทหารที่ติดอยู่ในกับดักจะไม่สามารถปลดปล่อยจากการปล้นได้ เจ้าของทหารต้องส่งโจมตีจริงเท่านั้น เมื่อทหารที่ติดอยู่ในกับดักถูกปลดปล่อยโดยการโจมตีจากเจ้าของ 1/3 ของกับดักจะถูกกู้คืนโดยอัตโนมัติและสามารถนำกลับมาใ้ช้ได้อีกโดยไม่เสียทรัพยากรเพิ่มเติม แต่ถ้าเจ้าของกับดักเป็นคนปล่อยทหารด้วยตนเอง กับดักทั้งหมดจะถูกกู้คืนโดยอัตโนมัติ

ถ้าในการโจมตี มีทหารที่รอดจากการโจมตี ทหารเหล่านั้นจะช่วยเพื่อนที่ติดอยู่ในกับดัก

ถ้าเจ้าของทหารที่ติดกับดักเป็นคนปลดปล่อยทหาร ทหารเหล่านั้นจะไม่เดินทางกลับบ้าน!

การปลดปล่อยทหารทั้งจากเจ้าของทหาร หรือเจ้าของกับดักสามารถทำได้ที่จุดระดมพล

หลังจากเพิ่มระดับของผู้วางกับดักถึงระดับ 20 คุณจะสามารถสร้างผู้วางกับดักขึ้นมาอีกหลังได้

ค่าใช้จ่ายในการสร้างกับดัก
  Lumber Clay Iron Crop Crop usage
Trap กับดัก 20 30 10 20 0

ข้อมูลในแ่ต่ละระดับ (เช่น ราคาค่าก่อสร้างและจำนวนคะแนนวัฒนธรรมที่ผลิต) สามารถอ่านได้ ที่นี่.
สำหรับตารางเวลาการก่อสร้างอย่างเต็ม ดูได้ที่นี่ และสำหรับเวอร์ชั่นความเร็ว x3 ดูได้ ที่นี่


คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่