คำถามที่ถูกถามมากที่สุด

เพิ่มเติมครั้งล่าสุด

ข่าว: Updates suspended

Please note that the updates of the Japanese version of Answers is suspended and some articles might be outdated. We are sorry about it.
Visit English Answers to get the most up-to-date information about Travian: Legends.

เขียนโดย - ในวันที่ February 10, 2020

Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

โรงอิฐ

Brickyard

สิ่งที่ต้องมีก่อน: บ่อโคลน ระดับ 10, อาคารหลัก ระดับ 5, ทราเวียนขั้นต่ำเวอร์ชั่น: 2.5

โคลนจะถูกนำมาทำอิฐที่นี่ โรงอิฐสามารถเพิ่มกำลังการผลิตโคลนได้มากถึง 25 เปอร์เซนต์ขึ้นอยู่กับระดับของโรงอิฐ

เปอร์เซนต์การผลิตที่เพิ่มเข้าไปนั้นจะถูกนับเพิ่มจากการผลิตตั้งต้นของบ่อโคลน หมายความว่าการผลิตตั้งแต่แรกโดยไม่ได้เพิ่มโบนัสอะไรทั้งสิ้น

ข้อมูลในแ่ต่ละระดับ (เช่น ราคาค่าก่อสร้างและจำนวนคะแนนวัฒนธรรมที่ผลิต) สามารถอ่านได้ ที่นี่
สำหรับตารางเวลาการก่อสร้างอย่างเต็มสำหรับความเร็ว x1 ดูได้ที่นี่ และสำหรับความเร็ว x3 ดูได้ที่นี่


คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่