คำถามที่ถูกถามมากที่สุด

เพิ่มเติมครั้งล่าสุด

ข่าว: Updates suspended

Please note that the updates of the Japanese version of Answers is suspended and some articles might be outdated. We are sorry about it.
Visit English Answers to get the most up-to-date information about Travian: Legends.

เขียนโดย - ในวันที่ February 10, 2020

Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

สถานทูต

Embassy

สิ่งที่ต้องมีก่อน: อาคารหลัก ระดับ 1, ทราเวียนขั้นต่ำเวอร์ชั่น: 2.5

สถานฑูตเป็นที่สำหรับนักการฑูต ยิ่งระดับของสถานฑูตมากเท่าไร พระราชาก็จะมีทางเลือกทางการฑูตมากขึ้นเท่านั้น ที่สถานทูตระดับ 1 คุณสามารถเข้าร่วมพันธมิตร และเมื่อคุณเพิ่มระดับของสถานทูตเป็นระดับ 3 คุณสามารถสร้างพันธมิตร

ในแต่ละระดับของสถานฑูตจะสามารถเพิ่มจำนวนสมาชิกพันธมิตรได้ 3 คน ดังนั้นสถานฑูตดับ 20 จะสามารถมีผู้เล่นที่เป็นสมาชิกพันธมิตรได้มากถึง 60 คน

ข้อมูลในแ่ต่ละระดับ (เช่น ราคาค่าก่อสร้างและจำนวนคะแนนวัฒนธรรมที่ผลิต) สามารถอ่านได้ที่นี่.
สำหรับตารางเวลาการก่อสร้างอย่างเต็มสำหรับความเร็ว x1 ดูได้ ที่นี่ และสำหรับความเร็ว x3 ดูได้ ที่นี่


คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่