Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

สิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์จะถูกปล่อยออกมากลางเกม ตั้งแต่ประมาณ 120-180 วันนับแต่วันที่เปิดเซิฟเวอร์ โดยระบบจะสุ่มสิ่งประดิษฐ์ต่างๆกระจายออกทั่วทั้งแผนที่

วิธีในการยึด

ผู้ที่ต้องการยึดต้องมีคลังสมบัติระดับ 10 หรือ 20 ในเมืองที่ต้องการยึด การส่งทหารต้องส่งโจมตีจริงเท่านั้น และต้องทำลายคลังสมบัติของเมืองเป้าหมายลง หรือเมืองเป้าหมายจะต้องไม่มีคลังสมบัติอยู่ พร้อมทั้งส่งฮีโร่ไปพร้อมกับการโจมตีด้วย เมื่อคุณครอบครองได้แล้วสิ่งประดิษฐ์จะเริ่มส่งผลหลั งจาก 24 ชั่วโมงผ่านไป และผู้เล่นสามารถยึดสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองกี่ครั้งก็ได้

ระดับของคลังสมบัติ
ผู้เล่นต้องใช้คลังสมบัติระดับ 10 ในการยึดสิ่งประดิษฐ์ขนาดเล็ก ผู้เล่นต้องใช้คลังสมบัติระดับ 20 ในการยึดสิ่งประดิษฐ์ขนาดใหญ่ และขนาดพิเศษ

ชนิดของสิ่งประดิษฐ์
1. เล็ก – ส่งผลแค่เมืองที่มีสิ่งประดิษฐ์ (มี 6 อัน ต่อสิ่งประดิษฐ์ 1 ชนิด)
2. ใหญ่ – ส่งผลต่อทุกเมือง (มี 4 อัน ต่อสิ่งประดิษฐ์ 1 ชนิด)
3. พิเศษ – ส่งผลต่อทุกเมือง โดยให้โบนัสมากกว่าสิ่งประดิษฐ์ใหญ่ (มี 1 อันต่อสิ่งประดิษฐ์ 1 ชนิด)

*** ข้อยกเว้น
- สิ่งประดิษฐ์ของคนโง่ จะเปลี่ยนโบนัสทุก 24 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ยึดครองได้

ผู้เล่นสามารถยึดสิ่งประดิษฐ์กี่อันก็ได้ แต่สิ่งประดิษฐ์ที่มีจะส่งผลแค่ 3 อันแรกที่ยึดได้เท่านั้น โดยใน 3 อันนั้น จะมีเพียงอันเดียวที่ส่งผลต่อทั้งบัญชีได้ โดยนับจากเวลาที่ทำการยึดสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ ส่วนที่เหลือ จะส่งผลแค่เมืองที่มีสิ่งประดิษฐ์อยู่


ความสามารถของสิ่งประดิษฐ์

1. สิ่งก่อสร้างแข็งแรงมากขึ้น
สิ่งก่อสร้างในเมืองจะแข็งแรงขึ้น และต้องใช้เครื่องยิงกระสุนในการทำลายมากขึ้น
เล็ก : เพิ่ม 4 เท่า
กลาง : เพิ่ม 3 เท่า
ใหญ่ : เพิ่ม 5 เท่า


2. ทหารวิ่งเร็วขึ้น
เล็ก : เพิ่ม 2 เท่า
กลาง : เพิ่ม 1.5 เท่า
ใหญ่ : เพิ่ม 3 เท่า


3. หน่วยสอดแนมดีขึ้น
หน่วยสอดแนมจะแข็งแรงขึ้น และผู้ถือครองจะสามารถมองเห็นชนิดของทหารที่วิ่งเข้า มาในเมืองนั้นๆได้ แต่ไม่สามารถเห็นจำนวนทหาร
เล็ก : เพิ่ม 5 เท่า
กลาง : เพิ่ม 3 เท่า
ใหญ่ : เพิ่ม 10 เท่า


4. ทหารบริโภคข้าวน้อยลง
เล็ก : ลดลง 50%
กลาง : ลดลง 25%
ใหญ่ : ลดลง 50%


5. สร้างทหารได้เร็วขึ้น
เล็ก : เพิ่ม 50%
กลาง : เพิ่ม 25%
ใหญ่ : เพิ่ม 50%


6. สร้างโกดังใหญ่และยุ้งฉางใหญ่
สิ่งประดิษฐ์ส่งผลเหมือนกันคือทำให้ผู้เล่นสามารถสร้ างโกดังและยุ้งฉางใหญ่ในเมืองได้ และสิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้ไม่มีขนาดพิเศษ

7.เพิ่มความจุของที่ซ่อนเสบียง และ ทำให้เครื่องยิงกระสุนยิงแบบสุ่มได้เท่านั้น
เล็ก : เพิ่ม 200
กลาง : เพิ่ม 100
ใหญ่ : เพิ่ม 500
ข้อยกเว้น เครื่องยิงกระสุนจะโจมตีแบบสุ่มแค่เมืองที่สิ่งประดิษฐ์ส่งผลเท่านั้น สำหรับสิ่งประดิษฐ์ขนาดเล็กและใหญ่จะสามารถกำหนดให้ยิงที่ Wonder of the World และคลังสมบัติได้ ส่วนสิ่งประดิษฐ์ขนาดพิเศษจะกำหนดให้ยิง Wonder of the World ได้เท่านั้น

8. สิ่งประดิษฐ์ของคนโง่
สิ่งประดิษฐ์ของคนโง่ แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือธรรมดา และพิเศษ โดยทั้ง 2 อย่างจะเปลี่ยนโบนัสทุกๆ 24 ชั่วโมง แต่อันธรรมดาจะสามารถส่งผลลบต่อบัญชีได้ และทั้งสองชนิดยังสามารถเปลี่ยนเป็นส่งผลแค่เมืองที่ ยึดครองอยู่ หรือส่งผลทั้งบัญชีได้เช่นกัน

คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่