Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

ตลาดสินค้า

Marketplace

สิ่งที่ต้องมีก่อน: อาคารหลัก ระดับ 3, โกดัง ระดับ 1, ยุ้งฉาง ระดับ 1, ทราเวียนขั้นต่ำเวอร์ชั่น: 2.5

ที่ตลาดสินค้าคุณสามารถซื้อขายทรัพยากรกับผู้เล่นคนอื่นได้ ยิ่งระดับสูงขึ้น คุณก็สามารถขนทรัพยากรได้พร้อมๆกันมากขึ้น

เมื่อคุณเปิดเข้าไปในตลาดสินค้า คุณจะเห็น 4 หัวข้อที่คุณสามารถเลือกได้:

 

  • ส่วนแรก 'ส่งทรัพยากร' คุณสามารถส่งทรัพยากรในหน้าต่างนี้โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่มี เมื่อคุณกด 'ตกลง' คุณจะเข้าไปที่หน้าใหม่เพื่อให้ยืนยันการส่งทรัพยากรว่าข้อมูลถูกต้องหรือไม่ ให้ตรวจสอบข้อมูลว่าตรงกับที่คุณต้องการเพราะคุณไม่สามารถแก้ไขอะไรได้หลังจากกดส่งทรัพยากรออกไปแล้ว
  • ส่วนที่สอง 'ซื้อ' ในส่วนนี้คุณจะสามารถแลกเปลี่ยนทรัพยากรจากผู้เล่นคนอื่นได้ ถ้าคุณมีทรัพยากรเพียงพอ คุณจะสามารถคลิกที่ยอมรับข้อเสนอในช่องข้างหลังข้อเสนอนั้นๆ หลังจากนั้นพ่อค้าก็จะเดินทางเพื่อทำการแลกเปลี่ยนทรัพยากร ขอให้คุณระวังให้ดี เพราะถ้าคุณกดยอมรับข้อเสนอไปแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ และจะไม่มีหน้ายืนยันการตอบรับเหมือนเวลาคุณส่งทรัพยากรให้หมู่บ้านอื่นโดยตรง
    ในตารางข้อเสนอ คุณจะเห็นเผ่าของผู้เล่นที่ตั้งข้อเสนอเอาไว้ รวมทั้งอัตราส่วนในการลกเปลี่ยนซึ่งแสดงเป็นโค้ดสีบอกรายละเอียดของแต่ละข้อเสนอ ข้อเสนอที่มีอัตราส่วนในการแลกเปลี่ยน 1:1 หรือมากกว่า (ข้อเสนอที่ดีและไม่ทำให้คุณขาดทุน) จะแสดงเป็นสีเขียว ส่วนข้อเสนอในอัตราส่วน 1:1 ถึง 1:1.5 จะแสดงเป็นสีส้ม และข้อเสนอที่มากกว่า 1:1.5 จะแสดงเป็นสีแดง
  • ส่วนที่สามคือ 'เสนอ' คุณจะสามารถตั้งข้อเสนอลงในตลาดได้ในส่วนนี้ หลังจากนั้นจึงรอให้ผู้เล่นคนอื่นกดรับข้อเสนอของคุณ
    ถ้าคุณไม่ต้องการให้พ่อค้าของคุณเดินทางเป็นวันๆ คุณสามารถตั้งค่าเวลาที่ใช้ในการเดินทางสูงสุดได้
  • ส่วนสุดท้ายคือ 'แลกเปลี่ยนกับ NPC' ในส่วนนี้คุณจะสามารถแลกเปลี่ยนกับทางเกมได้ในอัตราส่วน 1:1 โดยคุณจะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นทรัพยากรใดก็ได้ในอัตราส่วนรวมทรัพยากรทั้งหมดที่คุณมีอยู่ในขณะนั้น

อย่าลืมว่าเวลาส่งหรือรับทรัพยากร จะมีข้อกำหนดของทรัพยากรที่ผู้เล่นสามารถเก็บได้ ถ้าทรัพยากรที่ส่งไปเกินความจุของโกดังหรือยุ้งฉาง ทรัพยากรส่วนที่เกินจะหายไปและไม่สามารถเรียกร้องกลับคืนมาได้

  โรมัน กอล ทูทัน
ความเร็ว ตาราง/ชั่งโมง 16 24 12
จำนวนทรัพยากรที่พ่อค้าสามารถขนได้ 500 750 1000

ข้อมูลในแ่ต่ละระดับ (เช่น ราคาค่าก่อสร้างและจำนวนคะแนนวัฒนธรรมที่ผลิต) สามารถอ่านได้ ที่นี่
สำหรับตารางเวลาการก่อสร้างอย่างเต็มสำหรับความเร็ว x1 ดูได้ ที่นี่ และสำหรับความเร็ว x3 ดูได้ที่นี่


คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่