Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

Wonder of the World

Wonder of the World

สิ่งที่ต้องมีก่อน: หมู่บ้าน Wonder of the Wold village (ต้องยึดจาก นาทาร์), ทราเวียนขั้นต่ำเวอร์ชั่น: 2.5

World Wonder คืออะไร?

The World Wonder (หรือที่รู้จักกันว่า Wonder of the World) เป็นสิ่งก่อสร้างที่ยอดเยี่ยมสมชื่อของมัน สิ่งก่อสร้างนี้มีไว้เพื่อเป็นผู้ชนะในเซิฟเวอร์นั้นๆ ในแต่ละระดับจะใช้ทรัพยากรมากมายในการก่อสร้าง สำหรับเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างและค่าทรัพยากรที่ต้องใช้สามารถดูได้ด้านล่าง เมื่อคุณดูจำนวนทรัพยากรที่ต้องใช้ คุณจะสามารถเห็นได้ว่าผู้เล่นเพียงคนเดียวไม่สามารถสร้างได้เลย นอกจากนั้นมันเป็นการยากมากที่พันธมิตรเพียงกลุ่มเดียวจะสามารถสร้างให้สำเร็จได้ เพราะไม่ใช่แค่ทรัพยากรที่จะต้องใช้ แต่รวมถึงจำนวนทหารที่ต้องใช้ป้องกันจากการโจมตีอีกด้วย

หมู่บ้าน World Wonder

สำหรับทราเวียนเวอร์ชั่น 4 เผ่านาทาร์จะปรากฎขึ้นมาตั้งแต่เริ่มเล่นเกม เริ่มแรก เผ่านาทาร์จะครอบครองหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่สีเทาที่อยู่ตรงกลางของแผนที่เท่านั้น แต่หลังจากนั้นเผ่านาทาร์จะขยับขยายออกไป กล่าวคือหมู่บ้านของผู้เล่นที่ลบบัญชีจะถูกเปลี่ยนมาเป็นหมู่บ้านของนาทาร์ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เผ่านาทาร์สามารถยึดครองหมู่บ้านนอกพื้นที่สีเทาได้ จากหมู่บ้านของนาทาร์ทั้งหมด มีเพียง 13 หมู่บ้านเท่านั้นที่เรียกว่าหมู่บ้าน World Wonder ซึ่งจะอยู่กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่สีเทาเท่านั้น และเมืองหลวงของเผ่านาทาร์จะอยู่ที่พิกัด 0|0 หมู่บ้าน WW สามารถยึดครองและใช้สำหรับสร้าง World Wonder

ข้อมูลหมู่บ้าน WW เพิ่มเติม

หมู่บ้าน WW ทั้ง 13 หมู่บ้านไม่มีกำแพง หรือพระราชวัง/ที่พักอาศัย สิ่งนี้สำคัญมากถ้าคุณวางแผนที่จะยึดหมู่บ้าน WW ถ้าคุณส่งโจมตีไปพร้อมกับเครื่องยิงกระสุนจะทำให้เสียเวลาและทรัพยากรเป็นอย่างมาก

ทองจะไม่สามารถใช้ในหมู่บ้านนี้ได้ไม่ว่าจะเป็น NPC หรือก่อสร้างสิ่งก่อสร้างให้เสร็จสิ้นทันที แต่คุณสามารถกดสร้าง WW ให้เข้าตามติวได้ 2 อัน สิ่งนี้สำคัญมากในช่วงท้ายเกม ถ้าเครื่องยิงกระสุนถูกกำหนดเป้าหมายให้ทำลายโกดังใหญ่ตอนที่ WW ถึงระดับ 98 แล้ว มันจะไม่ส่งผลเสียอะไรที่สำคัญค่อการสร้าง WW เพราะระดับ 99 และ 100 กดสร้างไว้ในคิวแล้ว

นอกจากนั้น WW สามารถเปลี่ยนชื่อได้เมื่อถึงระดับ 1 มีชื่อ WW มากมายที่ถูกใช้ไม่ว่าจะเป็นชื่อที่เป็นตำนานหรือชื่อแย่ๆ เพราะฉะนั้นเลืิอกให้ดี เพราะคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อของ WW ได้อีกหลังจากที่ผ่านระดับที่ 11 เป็นต้นไป

หมู่บ้าน WW จะไม่ผลิตคะแนนวัฒนธรรม เพราะฉะนั้นหลังจากที่ผู้เล่นยึดเมือง WW เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หมู่บ้านนั้นจะไม่ผลิตคะแนนวัฒนธรรมใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะสร้างอะไรก็ตาม

เวลาที่ใช้ในการก่อสร้างสิ่งต่างๆในหมู่บ้านนาทาร์จะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของเวลาปกติ

หมู่บ้านแผนผังการก่อสร้างของนาทาร์

หมู่บ้านแผนงผังการก่อสร้างของนาทาร์คือหมู่บ้านที่มีแผนผังการก่อสร้างสำหรับสร้าง Wonder of the World หมู่บ้านเหล่านี้จะมีขึ้นประมาณ 240 วันหลังจากวันที่เซิฟเวอร์เริ่มต้น หมู่บ้านจะกระจายอยู่ทั่วแผนที่ และเพื่อความยุติธรรม ในแผนที่แต่ละส่วนจะมีจำนวนหมู่บ้านเท่ากัน
คุณสามารถยึดแผนผังการก่อสร้างโดยใช้วิธีเดียวกับการยึดสิ่งงประดิษฐ์จาก นาทาร์ หรือจาก ผู้เล่นอื่น

จะมีประกาศให้ทุกคนทราบถึงกันเมื่อมีเผ่านาทาร์ปรากฎขึ้นมาในเกม

ทำไมแผนผังการก่อสร้าง WW ถึงมีความสำคัญมาก

แผนผัง การก่อสร้าง WW มีความสำคัญมาก ในการที่จะสร้าง WW นั้น ผู้เล่นที่จะสร้างต้องมีแผนผังการก่อสร้างก่อน แผนผังการก่อสร้าง 1 อันจะทำให้ผู้เล่นสามารถสร้าง WW ได้ตั้งแต่ระดัย 0 ถึงระดับ 49 หลังจากนั้นจะต้องใช้แผนผังการก่อสร้างอีก 1 อันถึงจะทำให้สร้าง WW ได้ถึงระดับ 100 โดยแผนผังการก่อสร้างอันที่ 2 นี้ จะต้องเป็นผู้เล่นคนไหนก็ได้ในพันธมิตรเดียวกันเป็นคนถือ

จะยึดแผนผังการก่อสร้าง WW จากนาทาร์หรือผู้เล่นได้อย่างไร

ในการที่จะ "ปล้น" แผนผังการก่อสร้าง WW ไม่ว่าจะจากนาทาร์หรือผู้เล่นนั้น จะต้องทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  • 1. ผู้เล่นที่จะยึดแผนผังการก่อสร้างจะต้องมีคลังสมบัติระดับ 10 อยู่ในหมู่บ้านที่จะทำการโจมตียึดแผนผังการก่อสร้าง
  • 2. คลังสมบัติของหมู่บ้านที่คุณจะไปโจมตี (ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านนาทาร์หรือหมู่บ้านของผู้เล่นที่ถือแผนผังการก่อ สร้าง) จะต้องถูกทำลายก่อนที่จะทำการยึดแผนผังการก่อสร้าง
  • 3. ฮีโร่ของหมู่บ้านที่มีคลังสมบัติระดับ 10 จะต้องรอดจากการโจมตีหลังจากคลังสมบัติของศัตรูถูกทำลายลง เพราะจะต้องใช้ฮีโร่ขนแผนผังการก่อสร้างมา

ข้อ กำหนดทั้งหมดนี้จะต้องถูกปฏิบัติตาม คุณสามารถใช้ผู้เล่น 1คน เป็นคนจัดการทหารที่ป้องกันหมู่บ้านนั้นๆ ผู้เล่นอีก 1 คนทำลายคลังสมบัติของเมืองที่มีแผนผังการก่อสร้าง เพื่อที่ผู้เล่นอีกคนที่มีฮีโร่และคลังสมบัติระดับ 10 เข้าไปยึดแผนผังการก่อสร้าง หรือจะใช้ผู้เล่นเพียงคนเดียวทำสิ่งทั้งหมดก็ได้

 

ข้อมูลในแ่ต่ละระดับ (เช่น ราคาค่าก่อสร้างและจำนวนคะแนนวัฒนธรรมที่ผลิต) สามารถอ่านได้  ที่นี่
สำหรับ ตารางเวลาการก่อสร้างอย่างเต็มสำหรับความเร็ว x1 ดูได้ที่นี่ และสำหรับความเร็ว x3 ดูได้ที่นี่


คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่