Travian Answer

มาเริ่มต้นกันที่คำถามคุณ

ค้นหาโดยการตอบคำถาม

ในการที่จะหาคำตอบ ให้เลือกที่หัวข้อหลักและต่อด้วยหัวข้อรองลงไปจนกว่าคุณจะหาคำตอบเจอด้านล่าง ในกรณีที่คุณไม่สามารถเจอคำตอบได้ด้วยตนเอง คุณจะสามารถติดต่อทางทีมงานได้ในตอนสุดท้าย

ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ...

มาลงรายละเอียดกัน:

ค้นหาจากแผนที่ไซต์

คุณพอใจที่จะค้นหาผ่านทางแผนที่ไซต์ปกติ? ไม่มีปัญหาเลย คุณสามารถใช้แผนที่ไซต์ในการนำทางไปยังคำตอบที่คุณต้องการ

โรงพยาบาล

สิ่งที่ต้องมี: สถานศึกษา ระดับ 15, อาคารหลัก ระดับ 10 มีเฉพาะใน Codex Victoria เท่านั้น

โรงพยาบาลทำให้ทหารที่ได้รับบาดเจ็บสามารถมารักษาตัวได้ ทำให้ผู้เล่นสร้างกองทัพขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วหลังจากสงครามครั้งใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม การรักษานี้มีค่าใช้จ่ายสูงเทียบเท่ากับการสร้างทหารใหม่เลยทีเดียว H

ทหารที่ได้รับบาดเจ็บคือ?

  • เมื่อทหารที่อยู๋ในหมู่บ้านที่มีโรงพยาบาลเดินทางไปทำสงคราม ทหาร 40% ของจำนวนที่สูญเสียทั้งหมดจะถือว่าเป็นทหารที่ได้รับบาดเจ็บ
  • มีผลทั้งการโจมตี ป้องกัน หรือไปเป็นกำลังเสริมที่หมู่บ้านอื่น
  • การใช้ผ้าพันแผลไม่มีผลกระทบกับทหารที่ได้รับบาดเจ็บ ยกตัวอย่างเช่น กอลกำลังทหารมีจำนวน 100 คน และฮีโร่ใช้ผ้าพันแผล 33 ชิ้น ทหาร 33 หน่วยจะได้รับการชุบชีวิต และทหารอีก 40 หน่วยจะยังถือว่าบาดเจ็บ
  • เครื่องยิงกระสุน เครื่องกระทุ้ง และหัวหน้าเผ่าต่างๆจะไม่ได้รับผลกระทบจากสิ่งก่อสร้างนี้ รวมทั้งฮีโร่ด้วย
  • ทหารที่เสียชีวิตระหว่างหลบหนีออกจากกับดักจะไม่สามารถได้รับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยเช่นกัน
  • หน่วยที่จะได้รับการรักษาจะต้องอยู๋ในหมู่บ้านที่มีโรงพยาบาลตั้งแต่ก่อนที่จะโจมตีเท่านั้น
  • หน่วยที่ได้รับบาดเจ็บจะไม่สามารถใช้ในการต่อสู้ได้ แต่ก็จะไม่บริโภคธัญพืชเช่นกัน

คุณสามารถรักษาทหารที่ได้รับบาดเจ็บได้อย่างไร?

โรงพยาบาลจะมีลำดับการรักษาที่มีการทำงานเหมือนกับค่ายทหารที่ฝึกทหาร ค่ารักษาจะใช้ทรัพยากรเทียบเท่ากับการฝึกทหาร ส่วนเวลาในการรักษาจะขึ้นอยู่กับระดับของโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลระดับ 5 จะใช้เวลารักษาเท่ากับค่ายทหารระดับ 5 อย่างไรก็ตาม เวลาในการรักษาจะไม่ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นเช่น โบนัสจากอาวุธ สิ่งประดิษฐ์ หรือพันธมิตร และทั้งทหารม้าและทหารราบจะใช้ลำดับในการรักษาเดียวกัน

จะเป็นอย่างไรถ้าไม่รักษาทหารดังกล่าว?

ทหารที่บาดเจ็บจะเสียชีวิต 10% ในทุกๆวัน แต่ถ้าคุณเพิ่มทหารเข้าไปในลำดับการรักษา ทหารนั้นจะไม่เสียชีวิตอีกต่อไป

ทรัพยากรและเวลาที่ใช้เพิ่มระดับโรงพยาบาลถึงระดับ 20
ระดับ Lumber Clay
Iron Crop
Population (crop consumption) Construction time
Culture Points
1 320 280 420 360 4 00:50:00 5
2 410 360 540 460 2 01:03:00 6
3 525 460 690 590 2 01:18:05 7
4 670 585 880 755 2 01:35:34 8
5 860 750 1 125 965 2 01:55:52 10
6 1 100 960 1 445 1 235 3 02:19:24 12
7 1 405 1 230 1 845 1 585 3 02:46:42 14
8 1 800 1 575 2 365 2 025 3 03:18:23 17
9 2 305 2 020 3 025 2 595 3 03:55:07 21
10 2 950 2 585 3 875 3 320 3 04:37:44 25
11 3 780 3 305 4 960 4 250 3 05:27:11 30
12 4 835 4 230 6 345 5 440 3 06:24:32 36
13 6 190 5 415 8 125 6 965 3 07:31:03 43
14 7 925 6 930 10 400 8 915 3 08:48:13 51
15 10 140 8 875 13 310 11 410 3 10:17:44 62
16 12 980 11 360 17 035 14 605 4 12:01:34 74
17 16 615 14 540 21 810 18 690 4 14:02:02 89
18 21 270 18 610 27 915 23 925 4 16:21:45 106
19 27 225 23 820 35 730 30 625 4 19:03:50 128
20 34 845 30 490 45 735 39 200 4 22:11:51 153

คุณได้รับคำตอบที่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่?

ใช่   ปานกลาง   ไม่